ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

3background.jpg

Η ταινία εξερευνά τη σχέση Πίστης και Πραγματικότητας, μέσα από το πρόσωπο του Πατέρα Θεόπνευστου. Το τυπικό καθήκον του απέναντι στον Θεό, σταδιακά μετατρέπεται σε ευθύνη και σε απόλυτη ανάγκη στήριξης της ανήλικης Ζωής. Η σχέση τους διαπραγματεύεται τα όρια ανάμεσα στη θεϊκή και την ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Ναύπλιο, Φωτογραφία: Ακριβή Κόλλια